Ο Πυρπολητής Κωστής Γιαμπουδάκης

«Θάνατο» κράζουν όλοι αιώνια Κρήτη! κι ο Γαβριήλ στο Γιαμπουδάκη γνέφει κι έπειτα τη ματιά στα ουράνια στρέφει: «Ευχαριστώ, Θεέ Δικαιοκρίτη…» Στα ρείπια που φωτά το πρώτο αστέρι Κρήτη και δόξα δίδουνε το χέρι.
Γιώργης Καλομενόπουλος

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

1915- Διονυσίου Μαραγκουδάκη-Χειρόγραφο

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙ ΔΙΟΝ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑΣ  Σελ 141 ……. Η συρροή των γυναικών , ασθενών γερόντων , ακμα... thumbnail 1 summary
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙ
ΔΙΟΝ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 
Σελ 141

……. Η συρροή των γυναικών , ασθενών γερόντων , ακμαίων ανδρών και αδυνάτων παιδίων ήτο καταπληκτική. Επληρώθησαν τα δώματα του θόλου και τα γειτνιάζοντα τούτω. Ουδόλως διέφερον ζώντων ολοκαυτωμάτων. Ουδέν άλλο υπελείπετο η ο θαρραλέος πυρπολητής, ίνα εκτελέση την υστάτην ιεράν θέλησιν του Γαβριήλ , συμπίπτουσαν ακριβώς τη των συρρευσάντων εκεί , αναφλέγων την εις μεγάλην ποσότητα (12 βαρελίων) σωζομένην εισέτι πυρίτιδα.
Τοιούτος επαρουσιάσθη ως άλλος θύτης ο ανδρειότατος εξ Άδελε Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης , εκπροσωπών τον Γαβριήλ και επιθέτων την κατακλείδα εις το δράμα, αντάξιος βοηθός του εκλιπόντος πρωταγωνιστού.

Δύναταί τις να φανταστή την τραγικότητα της στιγμής . Δραματικωτέρα ταύτης δυσκόλως συναντάται. Παρεμφερής ήτο η των Σουλιωτισσών αίτινες έβλεπον τον απότομον κρημνόν του Ζαλόγγου και χορεύουσαι εξφενδονιζοντο εις την άβυσσον. Η των εν Παλαιοκάστρω των Ψαρών και των εν Μεσσολογγίω , οπότε παρόμοιαι Εθνικαί μυσταγωγίαι ετελούντο.

Προς επιτέλεσιν του ιερού έργου δεν υπήρχε χρεία πυρός ή άλλου τινός αναφλεκτικού μέσου. Ήρκει η εκπυρσοκρότησις του όπλου του ρηθέντος Γιαμπουδάκη , όπως ανεφλεγή το λίαν εύφλεκτον υλικόν. …………………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.