Ο Πυρπολητής Κωστής Γιαμπουδάκης

«Θάνατο» κράζουν όλοι αιώνια Κρήτη! κι ο Γαβριήλ στο Γιαμπουδάκη γνέφει κι έπειτα τη ματιά στα ουράνια στρέφει: «Ευχαριστώ, Θεέ Δικαιοκρίτη…» Στα ρείπια που φωτά το πρώτο αστέρι Κρήτη και δόξα δίδουνε το χέρι.
Γιώργης Καλομενόπουλος

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Βασίλειος Ψιλάκης (1829-1918) - για την ολοκαύτωση του Αρκαδίου

Βασιλείου Ψιλάκη –Ιστορία της Κρήτης –Τόμος Δ –σελ2230  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ……………………………….. Ο Μουσταφάς τότε βλέπων αν μη αδύνατον, ... thumbnail 1 summary
Βασιλείου Ψιλάκη –Ιστορία της Κρήτης –Τόμος Δ –σελ2230  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
………………………………..

Ο Μουσταφάς τότε βλέπων αν μη αδύνατον, δυσχερή πολύ τουλάχιστον την εξ εφόδου άλωσιν της Μονής, και επειγόμενος να περάση αυτήν πριν ή επιστρέψαντος του καιρού προφτάσωσιν επικουρίαι, μετεκόμισεν εκ τε της πόλεως Ρρθύμνης πεδινόν βαρύ πυροβόλον, δι΄ου εγγύς της δυνατής πύλης στηθέντος επί των μικρών έξω της Μονής σταύλων, οπόθεν εξετοπίστηκαν ολίγοι μοναχοί γενναίως μαχόμενοι, κατασυνετρίβη αύτη και ούτως ηδυνήθησαν μετ΄απωλείας ού μικράς να εισεβάλουν οι Τούρκοι εις την ευρείαν αυλήν. Τότε επήλθε η τελευταία   σκηνή του μοναδικού δράματος, άπελπις , σώμα προς σώμα πάλη, μέχρι ού απελπίσαντες οι τέως ακατάβλητοι , αλλ΄ατυχείς αγωνισταί  περί την σωτηρίαν αυτών , έθηκαν πύρ εις την πυριτιδαποθήκην δια του εξ Αδελε Ρεθύμνης ήρωος Κ.Γιαμπουδάκη , τη προσταγή του αείμνηστου και μοναδικού φιλελεύθερου πατριώτου ηγουμένου Χατζή Γαβριήλ και ανατινάξαντες μέγα μέρος της Μονής ετάφησαν υπό τα τείχη αυτής μετα των εισορμησάντων εχθρών. ……………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.