Ο Πυρπολητής Κωστής Γιαμπουδάκης

«Θάνατο» κράζουν όλοι αιώνια Κρήτη! κι ο Γαβριήλ στο Γιαμπουδάκη γνέφει κι έπειτα τη ματιά στα ουράνια στρέφει: «Ευχαριστώ, Θεέ Δικαιοκρίτη…» Στα ρείπια που φωτά το πρώτο αστέρι Κρήτη και δόξα δίδουνε το χέρι.
Γιώργης Καλομενόπουλος

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ τόμος Η σελ. 334 Γιαμπουδάκης Κωνσταντίνος πολεμιστής εκ του χωρίου Άδελε της Κρήτης. Άμα τη εκρήξει τη... thumbnail 1 summary
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ τόμος Η σελ. 334

Γιαμπουδάκης Κωνσταντίνος πολεμιστής εκ του χωρίου Άδελε της Κρήτης. Άμα τη εκρήξει της εν Κρήτη επαναστάσεως 1866-1869 λαβών τα όπλα ηνώθη μετά των επαναστατών και διεκρίθη δια τον ηρωισμόν του εις τας πρώτας περί την Ρεθύμνην μάχας. Κατά την εκστρατείαν του Μουσταφά εναντίον των επαναστατών Ρεθύμνης, ο Γιαμπουδάκης ηνώθη μετά της δρακός των ηρώων, οίτινες απεφάσισαν να υπερασπισθώσι την ιεράν μονήν του Αρκαδίου όταν δε μετά λυσσώδεις αγώνας εισήλθον οι Τούρκοι εν των προαυλίω της μονής (9/11/1866) κατελθών εις το υπόγειον ένθα ήτο αποθηκευμένη η πυρίτις, έθεσε πυρ εις αυτήν κατά διαταγήν του ηγουμένου Χατζή Γαβριήλ, και ανετίναξεν εις τον αέρα ολόκληρον την ΒΑ γωνία του κτηρίου, συναπολεσθείς μετά πλείστων συναγωνιστών και πολεμίων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.